Tiernapojat

 Tähti se kulukeepi...

Tiernapoikaryhmiä voi tilata esim. firmojen ja yhdistysten pikkujouluihin.

Tiernapoikaryhmien tilaukset tehdään ensisijaisesti tämän lomakkeen kautta. Lomakkeelta löydät paljon tietoa esityksestä. Tiernaryhmien tilauksiin liittyviä lisätietoja saat sähköpostiosoitteesta tiernapojat(at)onmky.fi.

Tiernapoikaesityksen perushinta ilman kypäräkeräystä on 175 € ja tiernapoikaesityksen perushinta kypäräkeräyksen kanssa on 125 €.

Juhlapyhien esitykset (esim. joulunpyhät) tai Oulun ulkopuolella järjestettävät tilaisuudet hinnoitellaan erikseen.

Ynnin poikien joukkueet ovat voittaneet valtakunnallisen tiernapoikakilpailun useasti, viimeksi vuosina 2016, 2017, 2018 ja 2019.

Poikakuoro Ynnin Pojat ylläpitää ja edistää oululaista tiernapoikaperinnettä. Tiernapojiksi haluavat kuorolaiset saavat musiikki- ja esiintymiskoulutusta sekä opastusta Oulun murteella laulamiseen. Vuosittain pojista kootaan kolme tai neljä tiernapoikaryhmää, jotka käyvät esiintymässä adventtiaikana monenlaisissa tilaisuuksissa – esiintymisistä pojat saavat itselleen mukavat tienestit.

Jo kuoron perustamisvuonna 1975 kuorosta koottiin tiernaryhmä, joka valmisti mahdollisimman autenttisen oululaisen tiernanäytelmän. Kuoron silloinen johtaja Antero Alikoski päätyi yhdessä tiernaperinnettä tuntevien asiantuntijoiden kanssa useita toisistaan poikkeavia perinnenäytelmiä tutkittuaan ja yhdisteltyään siihen versioon, jota Ynnin Pojat vielä tänäkin päivänä siirtävät suullisena perintönä nuoremmille sukupolville. Nykyään tällainen kansanperinne on harvinaista, eikä Ynnin Poikien esittämää tiernanäytelmää löydykään mistään painettuna. Ynnin Poikien tuottama Tiernapojat oululaisittain äänitettiin vuonna 1999. Tuolloin perinteen ryhmälle siirsi kuorolainen Mikko Vehkaperä ja musiikillisena ohjaajana avusti silloinen kuoronjohtaja Paula Westerlund.

Viime vuosina Ynnin Poikien tiernaryhmät ovat myös monipuolistuneet. Perinteisten poikaryhmien rinnalle on tullut miesäänisiä ryhmiä. Myös erilaisia variaatioita perusnäytelmästä ovat kuoron tiernaryhmät esittäneet. Pääpaino Ynnin Poikien tiernaperinteen vaalimisessa on kuitenkin perinteisellä oululaisella tiernanäytelmällä.

Ynnin Poikien tiernaesityksiä on voinut seurata joulun alla pikkujouluissa, yksityiskodeissa ja ravintoloissa. Myös radio- ja televisio-ohjelmissa ovat Ynnin Poikien tiernaryhmät esiintyneet. Tiernapoikaryhmät osallistuvat vuosittain Oulun liikekeskus ry:n ja Tiernasäätiö ry:n järjestämään valtakunnalliseen Tiernapoikakilpailuun marraskuussa. Ryhmiä on kiitetty niiden laulullisesta ja näyttämöllisestä esiintymisestä sekä näytelmärungon ja vaatetuksen autenttisuudesta. Ryhmät onkin usein palkittu tiernapoikakilpailun parhaina. Vuoden 2016 Ynnin Poikien voittajaryhmä valittiin samalla koko Suomen tiernalähettiläsryhmäksi esiintymään Ruotsissa, Tukholman seudulla.

Ynnin Pojat on omalta osaltaan edistämässä oululaista ja Oulun NMKY:läistä tiernapoikaperinnettä. Tiernaryhmä on vuosina 2006-2010 edustanut Oulua, poikakuoroa ja Oulun lääniä Stuttgartin joulutorilla. Matkat on järjestänyt Euroregion ry.