Toiminta

Ynnin Poikien toiminta taiteen harjoittajana perustuu säännöllisiin kuoroharjoituksiin ja esiintymisiin. Kuoron tavoitteena on tuottaa korkeatasoista poikakuoromusiikkia, ylläpitää ja vahvistaa poikakuoroperinnettä, vaalia tiernapoikaperinnettä, antaa musiikillista koulutusta ja kehittää kuoroa esittävän taiteen harjoittajana Oulussa, maakunnissa, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kuoron hallinto koostuu johtokunnasta ja kuoroneuvostosta. Johtokunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu muun muassa valvoa kuoron talouden hoitoa, edistää varainhankintaa, valita kuorolle toimihenkilöt, huolehtia  leirien ja esiintymistilanteiden käytännön järjestelyistä sekä taata niin kuoronjohtajalle kuin kuorolaisille mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset. Lisäksi johtokunnan puheenjohtaja toimii kuoron virallisena edustajana. Kuoroneuvoston tehtävänä on huolehtia muun muassa tiedottamisesta, nuotistosta ja esiintymisasuista. Lisäksi kuoroneuvosto toimii kuorolaisten edustajana ja tuo heidän mielipiteensä esille johtokunnassa. Myös kuoronjohtajalla on erittäin suuri painoarvo päätettäessä kuoron toiminnasta.

Ynnin Pojissa on edustuskuoro Ynnin Pojat ja valmentava Junnut-ryhmä. Ynnin Pojat harjoittelee kaksi kertaa viikossa ja lisäksi kuoro järjestää vuodessa vähintään neljä viikonlopun mittaista musiikkileiriä ja laulupäiviä sekä muita harjoituksia tarpeen mukaan.

Kuoro konsertoi ja esiintyy säännöllisesti. Pääkonsertit Oulussa ovat kevätkonsertti ja joulukonsertti. Ynnin Pojat osallistuu Oulun NMKY:n järjestämiin kuorojen yhteisiin tilaisuuksiin ja avustaa säännöllisesti Oulun seurakuntia jumalanpalveluksissa. Kuoro esiintyy koko kuorona ja pienryhmissä. Vuosittain kuorolla on noin 30 konserttia ja esiintymistä. Ynnin Poikien toimintaan kuuluu myös erilaisiin kuorotapahtumiin osallistuminen. Ynnin Poikien kohokohtiin vuosien varrelta voit tutustua CV:n muodossa.

Tiiviissä ryhmässä sekä tavoitteellisessa toiminnassa nuoret saavat myös muita valmiuksia; he oppivat vastuuta, määrätietoisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhteistyötaitoja, joiden kautta he saavat erilaisia oppimiskokemuksia.

Laulamalla kuorolaiset tutustuvat musiikin eri tyyleihin ja saavat tuntumaa eri kulttuureihin sekä musiikillisiin suuntauksiin eri maissa. Ohjelmisto koostuu muun muassa keskiaikaisesta kirkkomusiikista aina moderniin ja viihdemusiikkiin. Ynnin Pojille on sävelletty kaksi kantaesitystä. Vuonna 2000 kuoro tilasi Olli Kortekankaalta teoksen nimeltä Iloveisu, joka esitettiin yhdessä kaupungin orkesterin ja Esa Ruuttusen kanssa. Saksalainen säveltäjä Conrad Mischi omisti vuonna 2000 Ynnin Pojille motetin Laulakaa herralle uusi laulu.